POMÓŻ NAM BUDOWAĆ
WIRTUALNE MUZEUM FOTOGRAFII KALISZA

Jeżeli masz zdjęcia które chcesz przekazać do zbiorów muzeum, wyślij je na adres: kontakt@wmf.kalisz.pl

Zdjęcia są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported.

Wysyłając nam Swoje zdjęcia akceptujesz treść poniższego oświadczenia:

 1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystywanie przekazanych przeze mnie zdjęć do zbiorów Wirtualnego Muzeum Fotografii Kalisza administrowanego przez Fundację "Nasza Historia" w Kaliszu wpisanego do krajowego rejestru sądowego pod nr KRS 0000614552 z siedzibą w Kaliszu, ul.Bujnickiego 15/14.
 2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Portal internetowy www.wmf.kalisz.pl zdjęć, w tym także tych na których utrwalono mój wizerunek a także wizerunki innych osób znajdujących się na udostępnionych fotografiach, oraz na rozpowszechnianie i publikowanie w:
  1. mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych,
  2. prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach,
  3. wydawnictwach albumowych, itp;
 3. Oświadczam, że udostępnione fotografie nie naruszają niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
 4. Fundacja "Nasza Historia" może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z przekazanych zdjęć na zasadach określonych w niniejszej Zgodzie, również w celu promocji w/w portalu.
 5. Wyrażam zgodę na umieszczenie na portalu moich danych osobowych, jako właściciela zdjęć.
 6. Oświadczam, że niniejszą zgodę udzielam nieodpłatnie.